ติดต่อลงโฆษณา

เกี่ยวกับเรา

INTREND ENERGY  ศูนย์รวมข่าวสารและข้อมูลวงการพลังงาน/ พลังงานทางเลือก พลังงานไฟฟ้า Electrical energy  พลังงานแสงอาทิตย์ เซลล์แสงอาทิตย์ Solar cell  รถพลังงานไฟฟ้า Electric car  Electric Vehicle EV น้ำมัน  แก๊ส  LPG/NGV ไบโอดีเซล เอทานอล  เชื้อเพลิงชีวภาพ  ฯลฯ ผู้ประกอบอาชีพติดตั้ง  นำเข้า ผลิต และจำหน่าย Solar cell ผู้ใช้/ผู้สนใจติดตั้ง Solar cell

 

ชำระค่าบริการ

ชำระด้วยการโอนผ่านธนาคารกสิกรไทย

เมื่อทำการชำระเงินแล้วโปรดเก็บหลักฐาน และแจ้งโอนเงินมาที่

086-992-1611 หรือ E-mail: intrendenergy@gmail.com